Trends in recruitment interim voor het komende jaar

12 december 2023 Uit Door Redactie

Toename van flexibel werk:

–       Huidige Trend: Het belang van flexibel werk is toegenomen, vooral na wereldwijde gebeurtenissen zoals de pandemie. Bedrijven erkennen de voordelen van flexibele arbeidskrachten.

–       Toekomstvoorspelling: De vraag naar recruitment interim professionals zal waarschijnlijk blijven stijgen, gedreven door de behoefte aan wendbaarheid en de acceptatie van flexibel werk.

Specialisatie in Niche vaardigheden:

–       Huidige Trend: Bedrijven zoals Happy capital zoeken specifiek naar interim-professionals met nichevaardigheden die passen bij projectbehoeften.

–       Toekomstvoorspelling: De focus op specifieke expertise zal blijven groeien, waarbij recruitment interim professionals met unieke vaardigheden in hoog tempo worden ingezet.

Technologische integratie:

–       Huidige Trend: Toenemend gebruik van technologische hulpmiddelen zoals AI, ATS en video-interviews om het wervingsproces te verbeteren.

–       Toekomstvoorspelling: Verdere integratie van opkomende technologieën, mogelijk zelfs meer geavanceerde AI en predictive analytics, om de matchingsnauwkeurigheid te vergroten.

Groei van de Gig-economie:

–       Huidige Trend: De gig-economie blijft groeien, waarbij meer professionals de voorkeur geven aan tijdelijk werk.

–       Toekomstvoorspelling: Een blijvende verschuiving naar flexibele werkmodellen, met een grotere diversiteit aan professionals die interim-werk verkiezen.

Diversiteit en inclusie prioriteren:

–       Huidige Trend: Bedrijven zetten zich in voor diversiteit en inclusie, ook in hun interim wervingspraktijken.

–       Toekomstvoorspelling: Een toename van programma’s gericht op het aantrakken van diverse interim-professionals en het bevorderen van inclusie op de werkvloer.

Agile Talentmanagement:

–       Huidige Trend: Een verschuiving naar agile talentmanagement, waarbij bedrijven snel kunnen inspelen op veranderende behoeften.

–       Toekomstvoorspelling: Bedrijven zullen hun wervingsprocessen verder stroomlijnen om snel en flexibel toegang te krijgen tot interim-talent.

Meer Remote interim-werk:

–       Huidige Trend: Toegenomen acceptatie van remote werk, wat ook geldt voor interim-posities.

–       Toekomstvoorspelling: Een blijvende vraag naar recruitment interim professionals die op afstand kunnen werken, waarbij technologieën voor virtuele samenwerking een integraal onderdeel worden

Data-driven Decision Making:

–       Huidige Trend: Toenemend gebruik van data-analyse voor het nemen van werving beslissingen.-       Toekomstvoorspelling: Verdere evolutie naar data-driven werving, waarbij recruiters geavanceerde analyses gebruiken om strategische beslissingen te ondersteunen.

person holding pencil near laptop computer